11 років досвіду💖 Тільки найкращі та ефективні технології! 

23 Бер 2024

Правила магазину

Правила та умови роботи інтернет-магазину

www.biały-lotos.wroclaw.pl

§ 1. ВИЗНАЧЕННЯ:

 1. Інтернет-магазин - інтернет-магазин, доступний за адресою https://biały-lotos.wroclaw.pl/, яким керує Продавець,
 2. Положення - Ці Правила та положення Інтернет-магазину згадуються в ст. 8 Закону від 18 липня 2002 р. "Про надання електронних послуг" (Законодавчий вісник 2020 р., поз. 344, з наступними змінами та доповненнями),
 3. Продавець - Марцін Яворський торгує як Білий лотос Марцін Яворський з основним місцем діяльності за адресою: al. Armii Krajowej 8 lok. 2, 53-540 Wrocław, внесена до Центрального реєстру господарської діяльності та інформації, NIP: 7542744628, REGON: 365119818, e-mail: kontakt@bialy-lotos.pl, тел; 
 4. Покупець - Споживач або Підприємець, який користується послугами, що надаються Продавцем в електронному вигляді в рамках Інтернет-магазину (в тому числі, зокрема, шляхом створення Облікового запису) або укладення з Продавцем Договору купівлі-продажу, 
 5. Споживач - споживачем у розумінні статті 221 Цивільного кодексу, тобто фізична особа з повною дієздатністю або - у випадках, передбачених законом, - з обмеженою дієздатністю, яка укладає з Продавцем Договір купівлі-продажу або користується послугами, що надаються Продавцем в електронному вигляді, в обсязі, безпосередньо не пов'язаному з її підприємницькою або професійною діяльністю,
 6. Підприємець - підприємцем у розумінні статті 431 Цивільного кодексу, тобто фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій закон надає правоздатність, яка здійснює від свого імені підприємницьку або професійну діяльність, укладає з Продавцем Договір купівлі-продажу або користується послугами, що надаються Продавцем в електронному вигляді,
 7. Реєстраційна форма - форма, доступна в Інтернет-магазині для створення Акаунта,
 8. Обліковий запис - сукупність ресурсів в інформаційній системі Продавця, позначена індивідуальним ім'ям (логіном) і паролем, присвоєним Покупцеві, в якій зберігаються дані Покупця, в тому числі, зокрема, інформація про подані Замовлення, створення яких вимагає заповнення Покупцем Реєстраційної форми,
 9. Форма замовлення - форма, доступна в Інтернет-магазині, яка дозволяє Покупцеві оформити Замовлення і виконати його після створення Облікового запису, а також без створення Облікового запису,
 10. Порядок - заява Покупця про намір, що є пропозицією укласти Договір купівлі-продажу з Продавцем,
 11. Договір купівлі-продажу - договір купівлі-продажу в розумінні Цивільного кодексу, укладений між Продавцем і Покупцем дистанційно через інтернет-магазин, польською мовою, щодо купівлі Продуктів,
 12. Кошик - віртуальний інструмент, що дозволяє Покупцеві об'єднати вибрані Товари до їх придбання та розрахувати їх вартість, при цьому під час вибору Товарів Покупець може вільно керувати вмістом Кошика, додаючи або видаляючи з нього Товари,
 13. Продукт - рухомий товар, доступний в Інтернет-магазині, який є предметом Договору купівлі-продажу,
 14. Підтвердження покупки - фіскальний чек або рахунок-фактура з ПДВ, виданий Продавцем, що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу,
 15. Просування - строго обмежена в часі цінова знижка на окремі Товари, які можуть бути предметом Договору купівлі-продажу, або будь-яка інша вигода, що надається Покупцеві у зв'язку з укладенням Договору купівлі-продажу або створенням Облікового запису,
 16. Інформаційний бюлетень - послуга, що надається Продавцем в електронному вигляді за попередньою згодою Покупця, яка полягає в автоматичному отриманні Покупцем на вказану Покупцем адресу електронної пошти найважливішої інформації, в тому числі комерційної, пов'язаної з Інтернет-магазином, 
 17. Матеріали фотографії Продуктів та інші матеріали (включаючи, зокрема, тексти, графіку, логотипи, вихідні коди), які є творами в розумінні положень Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право і суміжні права (тобто: Законодавчий вісник за 2019 рік, поз. 1231, з наступними змінами), розміщені в Інтернет-магазині і належать Продавцю або використовуються Продавцем за згодою особи або третьої особи, яка володіє правами інтелектуальної власності на Матеріали,
 18. Політика конфіденційності - документ, доступний в Інтернет-магазині, в якому викладені принципи, пов'язані з обробкою персональних даних Продавцем в рамках Інтернет-магазину, що є виконанням Продавцем інформаційного зобов'язання, зазначеного в положеннях про захист персональних даних,
 19. Додаток 1 (Форма скарги) - зразок форми, що додається до цих Умов, яка дозволяє подати скаргу, як зазначено в § 8 цих Умов,
 20. Додаток 2 - зразок заяви про відмову від Договору купівлі-продажу, що додається до Умов, як зазначено в § 10 Умов,
 21. Цивільний кодекс - Закон від 23 квітня 1964 року. - Цивільний кодекс (тобто: Законодавчий вісник за 2020 рік, поз. 1740, зі змінами та доповненнями).

§ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Ці Умови застосовуються до Договорів купівлі-продажу та інших послуг, що надаються Продавцем через Інтернет-магазин.
 2. Послуги, що надаються Продавцем в електронному вигляді в Інтернет-магазині, полягають у тому, що Продавець надає Покупцеві можливість: 
 1. укладати Договори купівлі-продажу відповідно до положень цього Договору,
 2. створення та ведення Облікового запису в Інтернет-магазині,
 3. щоб отримувати розсилку,
 4. користуватися іншими послугами, доступними в Інтернет-магазині.
 1. Оголошення, реклама, прайс-листи та інша інформація про Товари, розміщена в Інтернет-магазині, є запрошенням до укладення Договору купівлі-продажу, з урахуванням статті 71 Цивільного кодексу.
 2. Інтернет-магазин здійснює продаж на території та за межами Республіки Польща.
 3. Всі Товари, доступні в Інтернет-магазині, є оригінальними, абсолютно новими (без дефектів) і відповідають чинним стандартам, вимогам і законам.
 4. Продавець повинен проявляти максимальну ретельність при виконанні Договорів купівлі-продажу та Замовлень. 
 5. В Інтернет-магазині можуть бути організовані акції на умовах, визначених та опублікованих Продавцем в Інтернет-магазині.
 6. Положення цих Правил та умов не мають на меті виключити або обмежити будь-які права Покупця, який є Споживачем, на які він має право відповідно до загальноприйнятого законодавства, включаючи, зокрема, положення Цивільного кодексу та Закону про права споживачів від 30 травня 2014 року (тобто Законодавчий вісник за 2020 рік, поз. 287, з наступними змінами та доповненнями). У разі будь-якої невідповідності між положеннями цих Правил та Положеннями та положеннями, зазначеними в цьому розділі, ці положення мають переважну силу.
 7. Починаючи з 1 січня 2021 року - у випадку, якщо Підприємець є фізичною особою, яка здійснює підприємницьку діяльність, внесеною до Центрального реєстру та інформації про підприємницьку діяльність (CEIDG), який укладає договір купівлі-продажу, безпосередньо пов'язаний з його підприємницькою діяльністю, коли одночасно зі змісту договору купівлі-продажу випливає, що він не має професійного характеру, що випливає з предмета його підприємницької діяльності, що міститься в CEIDG, що він не має для такого підприємця професійного характеру, що випливає, зокрема, з предмета його господарської діяльності, представленого в CEIDG (включаючи, зокрема, номери PKD) - до такого підприємця застосовуються також положення цих Правил, що стосуються Покупця, який є споживачем, за винятком положення ст. 558 п. 1 ч. 2. 558 § 1 друге речення Цивільного кодексу. Положення ст. 563 і ст. 567 § 2 Цивільного кодексу також не застосовуються до підприємця, про якого йдеться в цьому розділі, з 1 січня 2021 року.
 8. Для ефективного використання Інтернет-магазину необхідний комп'ютер з процесором з частотою не менше 200 МГц, 64 МБ оперативної пам'яті, відеокартою з роздільною здатністю 1024x768 і 256 кольорів і веб-браузером (наприклад, Internet Explorer (версія >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari або інший), клавіатурою або іншим вказівним пристроєм, що дозволяє коректно заповнювати електронні форми, підключенням до Інтернету з мінімальною пропускною здатністю на завантаження 512 кбіт/с, на вивантаження 128 кбіт/с, а також активною електронною поштовою адресою.

§ 3. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ. 

 1. Покупець зобов'язаний використовувати Інтернет-магазин у спосіб, що не суперечить чинному законодавству, правилам суспільного співіснування та доброї моралі, з належною повагою до особистих прав та прав інтелектуальної власності осіб або третіх осіб. 
 2. Використання Інтернет-магазину є повністю добровільним.
 3. Покупець не має права здійснювати будь-які дії, які можуть вплинути на належне функціонування Інтернет-магазину, в тому числі, зокрема, Покупець не має права:
 1. втручатися у зміст та графічні елементи Інтернет-магазину, 
 2. завантажувати в Інтернет-магазин незаконний контент,
 3. вводити шкідливі дані, зокрема у вигляді шкідливого програмного забезпечення, тобто вірусів, шпигунських програм тощо, в Інтернет-магазин як ІТ-систему.
 4. використовувати Інтернет-магазин не за призначенням, тобто, зокрема, не може розсилати СПАМ або подібні повідомлення, а також здійснювати будь-яку ділову, комерційну, рекламну або промо-діяльність для власної вигоди в межах Інтернет-магазину.
 1. Заповнюючи Реєстраційну форму або Форму замовлення, Покупець зобов'язаний прочитати та прийняти Умови та положення і Політику конфіденційності. 
 2. Використовуючи Інтернет-магазин, Покупець зобов'язаний надати правдиві та фактично правильні дані та інформацію, необхідні для створення Облікового запису або укладення та виконання Договору купівлі-продажу.
 3. Забороняється передача персональних даних третіх осіб через Інтернет-магазин без їхньої згоди. У випадку фізичних осіб, які не мають повної дієздатності, їхня згода повинна бути надана їхніми законними представниками або опікунами.
 4. Як Покупець, так і будь-яка інша особа, яка отримує доступ до Інтернет-магазину, зобов'язується утримуватися від копіювання, модифікації, розповсюдження, передруку, передачі або використання будь-яким іншим способом (в тому числі, зокрема, в маркетингових, комерційних або комерційних цілях) Матеріалів, розміщених в Інтернет-магазині, без письмової згоди Продавця або будь-якої іншої особи або третьої особи, яка володіє правами інтелектуальної власності на Матеріали, за винятком використання таких Матеріалів в рамках дозволеного використання, про яке йдеться в положеннях Закону від 4 лютого 1994р. про авторське право і суміжні права (тобто: Законодавчий вісник за 2019 рік, поз. 1231, зі змінами та доповненнями).
 5. Порушення положень попереднього пункту може становити порушення закону і, таким чином, стати підставою для цивільного або кримінального переслідування фізичних або юридичних осіб, які займаються такою практикою.
 6. Покупець несе повну відповідальність перед Продавцем, а також перед будь-якою особою або третьою стороною за збитки, завдані у зв'язку з цим: 
 1. порушення Покупцем правових норм, зокрема, прав третіх осіб або третіх осіб та положень цих Умов,
 2. за неправильне або несанкціоноване використання Інтернет-магазину, а також за будь-які пов'язані з цим технічні проблеми, втрату даних або іншу шкоду для роботи Інтернет-магазину, в тому числі, зокрема, за здійснення дій, зазначених у пункті 3 цього пункту,
 3. Відповідальність Покупця, зазначена в попередньому пункті, включає в себе як усунення шкоди, заподіяної Продавцю, так і третій фізичній або юридичній особі, а також понесення додаткових витрат, що виникли в результаті заподіяння шкоди, включаючи, зокрема, судові витрати, витрати на юридичне представництво, витрати на виконавче провадження та інші обґрунтовані витрати, понесені Продавцем у зв'язку із заподіяною йому шкодою та у зв'язку з претензіями третіх фізичних або юридичних осіб.

§ 4. СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ.

 1. Створення Покупцем Облікового запису вимагає від Покупця заповнення Реєстраційної форми та натискання відповідної кнопки. Після цього Покупець отримає посилання для активації на електронну адресу, вказану в Реєстраційній формі, яке необхідно натиснути для успішного завершення реєстрації.
 2. Під час реєстрації покупець встановлює власний пароль.
 3. Після створення Облікового запису в порядку, зазначеному в двох попередніх пунктах, Покупець негайно отримує доступ до Облікового запису за допомогою індивідуального логіна та пароля. Обліковий запис в Інтернет-магазині створюється на невизначений термін, і володіння ним не тягне за собою жодних фінансових зобов'язань Покупця перед Продавцем.
 4. Обліковий запис може бути видалений в будь-який час безпосередньо покупцем за допомогою функціональних можливостей, доступних в Інтернет-магазині, і після подальших дій, зазначених в Інтернет-магазині, або шляхом надсилання покупцем запиту на видалення облікового запису на електронну адресу продавця: kontakt@bialy-lotos.pl.

§ 5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБРОБКИ ЗАМОВЛЕНЬ.

 1. Покупець може оформити Замовлення: 
 1. в межах свого Облікового запису після заповнення Форми замовлення в будь-який час (24 години на добу, 7 днів на тиждень) - Покупець повинен заповнити Реєстраційну форму (створити Обліковий запис), додати Товари до Кошика, заповнити Форму замовлення та підтвердити Замовлення за допомогою спеціальної кнопки,
 2. шляхом заповнення Форми замовлення, доступної без створення облікового запису в будь-який час (24 години на добу, 7 днів на тиждень) - Покупець повинен додати Товари до Кошика, заповнити Форму замовлення та підтвердити Замовлення за допомогою спеціальної кнопки,
 3. на електронну адресу Продавця: kontakt@bialy-lotos.pl в будь-який час (24 години на добу, 7 днів на тиждень) - в електронному повідомленні, що є волевиявленням на оформлення Замовлення, Покупець повинен вказати, які саме Товари будуть включені в Замовлення,
 1. Підтвердження оформлення та прийняття Замовлення до виконання надсилається Продавцем Покупцеві у вигляді електронного повідомлення після оформлення Замовлення, як зазначено в попередньому пункті. 
 2. Договір купівлі-продажу між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту отримання Покупцем електронного листа, зазначеного в попередньому пункті. 
 3. Замовлення, зроблені в робочі дні з понеділка по п'ятницю після 7:00, а також у суботу, неділю та інші святкові дні, зазначені в Законі від 18 січня 1951 року про державні свята (тобто: Законодавчий вісник за 2020 рік, поз. 1920, з наступними змінами), будуть передані для виконання на наступний робочий день.
 4. Замовлення, передані для виконання, можуть бути скасовані Споживчим Покупцем до моменту відправлення Продукту. 
 5. Термін виконання Замовлення (заповнення Замовлення та підготовка його до відправки) становить 2 робочі дні, з урахуванням пунктів 7 та 8 цього пункту. 
 6. Строк виконання Замовлення, зазначений у пункті 6 цього розділу, може бути перенесений у разі настання форс-мажорних обставин, під якими слід розуміти невідворотні, надзвичайні, непередбачувані та неконтрольовані обставини, впливу яких неможливо було уникнути, незважаючи на вжиття всіх розумних заходів, на період їх дії.
 7. У разі відсутності Товару Покупець буде проінформований про це і може погодитися на більш тривалий термін виконання, ніж зазначено в пункті 6 цього параграфа, або анулювати замовлений Товар або Замовлення в повному обсязі. 
 8. Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення, якщо Покупець, незважаючи на виклик, протягом 3 днів не усунув недоліки, необхідні для ефективного виконання Замовлення, беручи до уваги § 6 п. 6 Регламенту.
 9. Максимальна сума замовлення становить 5 000,00 злотих. Замовлення на суму, що перевищує зазначену, можна оформити безпосередньо в стаціонарних пунктах продажу. 
 10. В операціях з клієнтом, який є підприємцем, перед підтвердженням замовлення продавець залишає за собою право перевірити запис клієнта у відповідному реєстрі, включаючи, але не обмежуючись, номер рахунку в білому списку, адресу підприємства, ІПН або інші дані для підтвердження підприємницької діяльності. 

§ 6. ПЛАТЕЖІ.

 1. У зв'язку з виконанням Замовлень і Договорів Продавець має право на винагороду за цінами, доступними в Інтернет-магазині та чинними на момент розміщення Замовлення.
 2. Ціни, вказані в Інтернет-магазині, виражені в польських злотих, є цінами-брутто і включають всі компоненти, в тому числі ПДВ і митні збори. Однак ціни не включають можливих витрат на доставку Продукту, які вказуються перед оформленням Замовлення.
 3. Покупець інформується про загальну ціну на Товари, включені в Замовлення, яка включає в себе вартість доставки, перед оформленням Замовлення.
 4. Кожне Замовлення супроводжується Підтвердженням покупки, при цьому Покупець погоджується, що в якості Підтвердження покупки він отримає електронний рахунок-фактуру на адресу електронної пошти, вказану в Реєстраційній формі або Формі замовлення, якщо Покупець цього побажає і вибере відповідну опцію при оформленні Замовлення.
 5. Покупець може при оформленні Замовлення здійснити оплату за допомогою онлайн-платформ tPay - Замовлення не буде відправлене, поки не буде успішно авторизована повна сума за Замовлення,
 6. Якщо Покупець не здійснить оплату протягом 3 днів з дати підтвердження Замовлення, Продавець може викликати Покупця для здійснення оплати в термін не менше 3 днів. Виклик надсилається в документальній формі у вигляді електронного повідомлення. Якщо вимога не буде виконана в зазначений термін, Продавець може анулювати Замовлення, повідомивши про це Покупця електронною поштою або по телефону.
 7. У разі затримки платежу Покупцем, який є підприємцем, Продавець має право на встановлені законом відсотки за затримку в комерційних операціях та витрати на відшкодування відповідно до положень Закону від 8 березня 2013 року про запобігання надмірним затримкам у комерційних операціях (тобто: Законодавчий вісник від 2020 року, поз. 935, з наступними змінами та доповненнями).
 8. Онлайн-платежі, здійснені через Інтернет-магазин, як зазначено в пункті 5 цього пункту, обробляються за допомогою платформи tPay, доступної за адресою www.transferuj.pl - Krajowy Integrator Płatności S.A. з місцезнаходженням за адресою ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, зареєстрована як Національна платіжна установа в Реєстрі платіжних послуг, що ведеться Польською службою фінансового нагляду при UKNF під номером: IP27/2014.

§ 7 ПОСТАЧАННЯ.

 1. При оформленні Замовлення Покупець може на свій розсуд вибрати один з наступних способів отримання замовлених Товарів:
 1. доставку Товару за адресою Покупця, вказаною при оформленні Замовлення, кур'єрською компанією, 
 2. отримання замовленої Продукції електронною поштою на електронну адресу, вказану при реєстрації.
 1. Вартість доставки стягується відповідно до чинних тарифів на доставку і залежить від ваги та розміру посилки. Покупець інформується про вартість доставки перед оформленням Замовлення. У разі відправки Товару за межі країни вартість доставки визначається індивідуально, виходячи з передбачуваної ваги посилки і країни призначення.
 2. Витрати на доставку несе Покупець, однак Продавець зобов'язується покрити витрати на доставку в межах Польщі, якщо вартість Замовлення перевищує 500,00 злотих.
 3. Покупець зобов'язується прийняти назад відправлений Товар.
 4. Покупець, який є підприємцем, зобов'язаний перевірити відправлення в присутності кур'єра або співробітника Poczta Polska під час доставки, за винятком підприємця, про якого йдеться в § 2 п. 9 Умов.
 5. Для Покупця, який є Споживачем і Підприємцем, про якого йдеться в § 2 п. 9 Умов, Продавець рекомендує перевіряти посилку в присутності кур'єра або співробітника Poczta Polska. Відсутність перевірки відправлення не зупиняє можливу скаргу, зазначену в § 8 Умов, однак, якщо така перевірка буде здійснена, процедура розгляду скарг буде значно покращена. 
 6. Перед відправкою товару Продавець звіряє адресу, надану Покупцем, з адресами, зазначеними в базі даних Польської пошти або кур'єрських компаній. У разі виявлення неправильної адреси Продавець зв'язується з Покупцем по електронній пошті, інформуючи його про виявлені невідповідності або сумніви, з метою підтвердження адреси доставки. Якщо Продавець не отримає від Покупця відповіді щодо адреси протягом 3 днів з моменту відправлення Продавцем електронного листа, то замовлення буде анульовано. Інформація про скасування замовлення у зв'язку з виявленими невідповідностями в адресі доставки буде надіслана Продавцем Покупцеві у вигляді електронного листа. 
 7. У випадку замовлень, здійснених Покупцем, який не є споживачем, Продавець залишає за собою право перевірити адресу, вказану продавцем, якщо вона не збігається з адресою головного заводу, підприємства або зареєстрованого офісу продавця - зв'язавшись з ним по телефону або електронною поштою, з метою підтвердження правильності адреси. Якщо адреса доставки не буде підтверджена протягом 3 днів з моменту замовлення, Продавець має право анулювати замовлення. Інформація про анулювання замовлення у зв'язку з виявленими невідповідностями в адресі доставки буде надіслана Покупцеві у вигляді електронного листа Продавцем.

§ 8. СКАРГА.

 1. Продавець несе гарантійну відповідальність за дефекти Товару, якщо дефект виявлено до спливу двох років з дня передачі Товару Покупцеві.
 2. Незначні відмінності у зовнішньому вигляді Товарів, що виникають внаслідок індивідуальних налаштувань комп'ютера Покупця, зокрема монітора, не можуть розглядатися Продавцем як достатня підстава для пред'явлення претензій до Товару.
 3. Якщо Покупець виявить, що поставлений Товар має дефект, Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця.
 4. Рекламація повинна містити: дані Покупця, інформацію про Товар і Замовлення, опис і дату виявлення дефекту Товару та вимогу Покупця. Покупець також зобов'язаний надати оригінал або копію документа, що підтверджує покупку, або іншого документа, що підтверджує придбання Товару, який є предметом рекламації, а також відправити назад Товар, який є предметом рекламації, щоб рекламація могла бути розглянута.
 5. З метою полегшення процедури подання рекламації Продавець розміщує на сайті Інтернет-магазину Форму рекламації, яка є Додатком № 1 до цього Регламенту.
 6. Скарги слід подавати:
 1. у випадку паперової форми - поштою на адресу Продавця: al. Armii Krajowej 8 lok. 2, 53-540 Wrocław,
 2. у випадку електронної пошти - на електронну адресу Продавця: kontakt@bialy-lotos.pl.
 1. Якщо дані або інформація, надані в скарзі, потребують доповнення, Продавець попросить скаржника доповнити скаргу в зазначеному обсязі перед розглядом скарги. 
 2. Продавець зобов'язується розглянути претензію, пред'явлену Покупцем, який є Споживачем, який в рамках претензії вимагав заміни Товару або усунення дефекту або зробив заяву про зниження ціни із зазначенням суми, на яку повинна бути знижена ціна, протягом 14 днів з дня її пред'явлення або доповнення Покупцем. Якщо Продавець у випадку, зазначеному в цьому пункті, не відповідає на претензію протягом зазначеного терміну, вважається, що Продавець визнав претензію обґрунтованою. 
 3. Відповідальність Продавця за гарантією перед Покупцями, які є Підприємцями, повністю виключена, що не стосується Підприємців, зазначених у § 2 п. 9 Умов.

§ 9. ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.

 1. Покупець, який є Споживачем, має право відмовитися від Договору купівлі-продажу як дистанційного договору без пояснення причин протягом 14 днів з дня отримання Товару, якщо не застосовується виняток, зазначений у пункті 9 цього параграфа.
 2. Реалізація права, зазначеного в попередньому пункті, вимагає від Покупця подання заяви про відмову від Договору купівлі-продажу протягом зазначеного строку:
 1. у випадку паперової форми - поштою на адресу Продавця: al. Armii Krajowej 8 lok. 2, 53-540 Wrocław,
 2. у випадку електронної пошти - на електронну адресу Продавця: kontakt@bialy-lotos.pl.
 1. З метою полегшення подання заяви про відмову від Договору купівлі-продажу Продавець розміщує на веб-сайті Інтернет-магазину зразок заяви, що є Додатком № 2 до цих Умов. 
 2. При відмові від Договору купівлі-продажу Покупець зобов'язаний повернути Товар разом з оригіналом або копією Підтвердження покупки або іншого документа, що підтверджує придбання повернутого Товару, протягом 14 днів з дати подання заяви про відмову від Договору купівлі-продажу. Повернення Товару, на який поширюється дія заяви про відмову від Договору купівлі-продажу, надісланої за рахунок Продавця або за рахунок Покупця, Продавцем не приймається. 
 3. Витрати на доставку повернутого Товару несе Покупець.
 4. Покупець несе відповідальність за будь-яке зменшення вартості Продукту в результаті використання, що виходить за рамки того, що необхідно для з'ясування природи, характеристик і функціонування Продукту.
 5. Продавець відшкодовує Покупцеві ціну Товару та витрати на найдешевший стандартний спосіб доставки, понесені Покупцем при придбанні Товару, не пізніше ніж протягом 14 днів з дати поставки Товару, на яку поширюється відмова від Договору купівлі-продажу, з урахуванням пункту 8 цього параграфа. 
 6. Продавець повертає платіж за допомогою того ж способу оплати, який Покупець використовував для придбання Продукту, якщо тільки Покупець прямо не погодився на інший спосіб повернення коштів, який не передбачає додаткових витрат для Покупця. Однак, якщо Покупець вибрав інший, ніж найдешевший звичайний спосіб доставки Продукту, запропонований Продавцем, Продавець не зобов'язаний відшкодовувати Покупцеві додаткові витрати, понесені Покупцем. 
 7. Право на відмову від Договору купівлі-продажу, зазначене в цьому пункті, не застосовується у випадку: 
 1. надання послуги, якщо Продавець виконав послугу в повному обсязі за прямою згодою Покупця, який був поінформований до виконання послуги Продавцем про те, що після виконання послуги Продавцем він втратить право на відмову від Договору купівлі-продажу,
 2. договори, що стосуються послуг, ціна або винагорода за які залежить від коливань на фінансовому ринку, над якими Продавець не має контролю, і які можуть відбутися до закінчення терміну, встановленого для відмови від Договору купівлі-продажу,
 3. Договори купівлі-продажу, предметом яких є неперероблена річ, виготовлена за специфікацією покупця або призначена для задоволення індивідуальних потреб покупця,
 4. Договори купівлі-продажу, предметом яких є швидкопсувний товар або товар з коротким терміном придатності,
 5. Договори купівлі-продажу, предметом виконання яких є товар, що поставляється в герметичній упаковці, яка не може бути повернута після відкриття з міркувань охорони здоров'я або гігієни, якщо упаковка була відкрита покупцем після доставки,
 6. специфічні договори купівлі-продажу, де предметом виконання є товари, які за своєю природою є невіддільними від інших товарів після поставки,
 7. Договори купівлі-продажу, предметом яких є алкогольні напої, ціна яких була узгоджена при укладанні Договору купівлі-продажу, а поставка може відбутися тільки після закінчення 30 днів, і їх вартість залежить від коливань на ринку, над якими Продавець не має контролю,
 8. договори, в яких Покупець прямо попросив Продавця приїхати до нього для проведення термінового ремонту або технічного обслуговування, при цьому, якщо Продавець надає послуги на додаток до запитуваних Покупцем або поставляє предмети, відмінні від запасних частин, необхідні для проведення ремонту або технічного обслуговування, Покупець має право відмовитися від виконання договору в частині додаткових послуг або предметів,
 9. Договори купівлі-продажу звукових або візуальних записів чи комп'ютерного програмного забезпечення, що постачаються в запечатаній упаковці, якщо упаковка була відкрита покупцем після доставки,
 10. постачання газет, періодичних видань або журналів, за винятком договору передплати,
 11. Договори купівлі-продажу, укладені на відкритих торгах, 
 12. договори про надання послуг з розміщення не в житлових приміщеннях, перевезення вантажів, прокату автомобілів, громадського харчування, послуг, пов'язаних з організацією дозвілля, розваг, спортивних або культурних заходів, якщо в укладеному договорі зазначено дату або період надання послуги,
 13. договори на поставку цифрового контенту, не записаного на матеріальному носії, якщо виконання було розпочато за прямою згодою Покупця до закінчення періоду для відмови і після того, як Продавець повідомив Покупця про втрату права на відмову від договору.
 1. Деталі щодо реалізації права на відмову від договору купівлі-продажу - як дистанційного договору - викладені в положеннях Закону про права споживачів від 30 травня 2014 р. (тобто: Законодавчий вісник за 2020 р., поз. 287, з наступними змінами та доповненнями).
 2. Положення цього пункту не поширюються на Покупців, які є Підприємцями, крім тих, про яких йдеться в § 2 п. 9 Умов, для яких право відмовитися від Договору купівлі-продажу на принципах, передбачених у цьому пункті, категорично виключено.

§ 11. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

 1. Продавець є розпорядником персональних даних покупців.
 2. Продавець, як Адміністратор, обробляє персональні дані відповідно до положень Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), Закону від 10 травня 2018 року про захист персональних даних (тобто: Законодавчий вісник 2019 року, поз. 1781, з наступними змінами) та інших відповідних нормативних актів щодо захисту даних.
 3. Покупець може дати згоду Продавцю на обробку своїх персональних даних з метою отримання Інформаційного бюлетеня на електронну адресу, вказану Покупцем.
 4. Всі детальні правила, що стосуються обробки персональних даних, включаючи, зокрема, цілі та правові підстави обробки, а також права Покупців як суб'єктів даних, містяться в Політика конфіденційності.

§ 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Продавець залишає за собою право вводити обмеження на використання Інтернет-магазину у зв'язку з його технічним обслуговуванням, профілактичними роботами або роботами з поліпшення його функціональності. При цьому Продавець зобов'язується докласти всіх зусиль для того, щоб такі обмеження і перерви відбувалися в нічні години і тривали якомога коротше. 
 2. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цих Умов. Зміни вступають в силу з моменту, чітко зазначеного Продавцем, але не раніше, ніж через 7 днів після їх оголошення. Замовлення, зроблені до набрання чинності змінами, зазначеними в попередньому реченні, реалізуються на умовах, що діяли на момент їх розміщення. Покупець, який не згоден зі змінами, внесеними до цих Умов, повинен утриматися від подальшого використання Інтернет-магазину.
 3. Будь-які суперечки між Продавцем і Покупцем - за умови їх взаємної згоди - вирішуються мирним шляхом або в присутності незалежного і неупередженого посередника. 
 4. Покупець, який є Споживачем, може:
 1. використовувати позасудові способи розгляду скарг і пред'явлення претензій, зазначені в Законі від 23 вересня 2016 р. про позасудове вирішення споживчих спорів (Законодавчий вісник 2016 р., поз. 1823, з наступними змінами), а органом, уповноваженим вести провадження у позасудовому вирішенні споживчих спорів, суб'єктом яких є Продавець, є Нижньосілезький регіональний інспектор Торгової інспекції у Вроцлаві (адреса: ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl, веб-сайт: www.wiih.ibip.wroc.pl),
 2. подати скаргу через онлайн-платформу ОВС ЄС, доступну за посиланням: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Якщо не вдасться вирішити спір мирним шляхом, суд, який розглядатиме спір, буде судом, юрисдикція якого поширюється на зареєстрований офіс/головний офіс Продавця (тобто суд у Вроцлаві), а у випадку Покупця, який є Споживачем, - судом, юрисдикція якого поширюється відповідно до загальних правил.
 2. Будь-які питання, не врегульовані цими Умовами, регулюються відповідними положеннями загальноприйнятого законодавства, включаючи, зокрема, положення Цивільного кодексу, Закону про захист прав споживачів, Закону про авторське право і суміжні права, а також положення про захист персональних даних.
 3. Регламент набуває чинності з 23.04.2024.